Gói 5-1 dành cho sinh viên - 3 khóa học âm nhạc, 2 khóa học khiêu vũ

360.99 $
Livraison calculés à la caisse

Gói khóa học 5-1 dành cho sinh viên !

c tạo ra đặc biệt cho sinh viên, 5 khóa học này đang được ưu đãi với mức giá rất đặc biệt.
3 khóa học âm nhạc :- il faut compter 15 heures pour le faire.
- Hành trình của âm nhạc cổ điển qua các thời kỳ
- Lời khai từ khắp nơi trên thế giới
- Sự nghiệp bùng nổ : vous pouvez trouver un moyen de le faire

ou

- Nhịp điệu: Nhịp điệu từ khắp nơi trên thế giới đã được thể hiện như thế nào trong cuộc sống hang ngày.

2 khóa học khiêu vũ :

2 khóa học khiêu vũ do các nghệ sĩ múa ba lê, biên o múa và vũ công nhạc jazz chuyên nghiệp giảng dạy.

 

Regardez notre vidéo ICI

 

Obtenez 15% de réduction

Lorsque vous vous abonnez à notre newsletter